ČO SÚ CLOUDOVÉ SLUŽBY?

Pojem „cloudové služby“ označuje širokú škálu služieb poskytovaných na požiadanie spoločnostiam a zákazníkom prostredníctvom internetu. Tieto služby sú navrhnuté tak, aby poskytovali ľahký a cenovo dostupný prístup k aplikáciám a zdrojom bez potreby internej infraštruktúry alebo hardvéru. 

Medzi najčastejšiu služby patrí prenájom samotného virtuálneho servera, ktorý je umiestnený na vysoko dostupnom hardvéry v dátovom centre. Na tomto serveri môže mať klient nainštalovaný akýkoľvek firemný systém, rôzne webové aplikácie alebo čokoľvek, čo klient požaduje. 

HLAVNÉ VÝHODY

Schopnosť škálovať

 

Pretože poskytovateľ cloudových služieb dodáva všetku potrebnú infraštruktúru a softvér, nie je potrebné, aby spoločnosť investovala do svojich vlastných zdrojov alebo vyčlenila ďalších zamestnancov IT na správu. To zase uľahčuje podnikom škálovanie riešení podľa toho, ako sa menia potreby používateľov - či už to znamená zvyšovanie počtu licencií pre rastúci počet zamestnancov alebo rozširovanie a vylepšovanie samotných aplikácií. Kedykoľvek je možné pridať výpočtové prostriedky a softvérové licencie alebo naopak znížiť podľa potreby.

 

Znížené náklady

 

Cloudové služby sa poskytujú na základe mesačného predplatného, ​​čo eliminuje potrebu kupovať softvérové ​​licencie, hardvér, investovať do drahých serverovní. To umožňuje organizáciám flexibilný prístup k softvéru, úložným priestorom a iným službám bez toho, aby museli robiť vysoké počiatočné investície a neskôr platiť za údržbu a upgrady.

 

Zvýšená flexibilita

 

Vďaka cloudovým službám môžu spoločnosti obstarávať služby na požiadanie a podľa potreby. Ak už konkrétna aplikácia alebo platforma nie sú potrebné, firma môže jednoducho zrušiť predplatné alebo vypnúť službu.

V skratke

 

- nemusíte vlastniť žiadny hardvér ani softvér

- nie je potrebné investovať do serverovní a ďalšej potrebnej infraštruktúry

- potrebné výpočtové prostriedky si môžete meniť podľa potreby

- je to bezpečné

- automaticky zálohované

- nepotrebujete správu od ďalších IT firiem

- vždy dostupné

- kedykoľvek môžete služby zrušiť alebo zmeniť