KONTAKT

Radi zodpovieme vaše otázky

Administratíva
Ekonomické oddelenie
Obchodné oddelenie
Technické oddelenie

IMPRESSUM

 

detect s. r. o.

Wolkrova 19
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:
Telocvičná 34

821 05 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 908 728 437

E-mail: obchod@detect.sk

IČO: 43869319
DIČ: 2022506673
IČ DPH: SK2022506673

 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2629174496/1100
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2917 4496
SWIFT: TATRSKBX

 

Zapísaná v OR: OS BA1, oddiel SRO,
vložka č. 49633/B

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Prosím vyplňte pre bezplatný IT AUDIT alebo nezáväznú cenovú ponuku.

Vaša správa bola úspešne odoslaná.